Startups på European Coatings Show

Mässan European Coatings Show, som genomförs i Nürnberg 19 – 21 mars 2019, är en mässa för i första hand leverantörer till tillverkare av färg, lim och tätningsmedel. I år tar mässan ett nytt grepp genom ett ”Start-up Area”. Det är en yta som avsatts för företag som inte är äldre än fem år, har färre än 35 anställda och tidigare inte ställt ut på denna mässa. Konceptet innebär bland annat att företagen, till en rimlig kostnad, kan ställa ut i en färdig monter tillsammans med företag i en likande fas i utvecklingen.

FOTO: NÜRNBERGMESSE