Stor nickelfyndighet i Sverige

Genrebild. Foto: Pixabay

Bluelake Mineral AB har under våren 2021 inlett en översyn av strategiska alternativ för det helägda dotterbolaget Nickel Mountain AB. De innehar det svenska nickel- och koboltprojektet i Storuman kommun (”Rönnbäckenprojektet” eller ”Rönnbäcken”) som är en av de största, oexploaterade nickelfyndigheterna i Europa. En preliminär lönsamhetsbedömning visar på̊ stora finansiella och strategiska värden i Rönnbäckenprojektet vilket motiverar finansiering av ansökan om miljötillstånd, som beräknas kosta cirka 100 MSEK. Den genomsnittliga metallproduktionen under gruvans livslängd uppskattas till 23 000 ton nickel, 660 ton kobolt och 1,5 miljoner ton järn per år.