Stor potential för energibesparing

Det finns en stor potential för att spara energi vid ytbehandling inom fordonsindustrin. Det framgår av en intervju med Makoto Nishigami, Asahi Kasel Europe i tidskriften European Coatings. Makoto Nishigami menar att det pågår mycket aktiviteter globalt för att minska utsläppen av koldioxid. En metod är ökad användning av processer vid målning av karossen som kan torkas vid lägre temperaturer. Därför utvecklar Asahi Kasei olika isocyanatprodukter anpassade för lägre temperatu- rer. Företaget arbetar också med vattenburna produkter men det är mycket svårt att nå samma prestanda som lösningsmed- elsburna system. Även trender som elbilar och självkörande fordon kan komma att påverka ytbehandlingsindustrin. Makoto Nishigami bedömer att bilanvändningen kommer att bytas från privatägda bilar till delade bilar. Eftersom bildelning växer i popularitet kommer en bil att användas av många olika personer. Denna utveckling kommer att öka efterfrågan på beläggningar som bidrar till att förbättra hållbarheten mot repor och hålla bilen i ett rent och attraktivt skick. Samtidigt ser vi en minskning av efterfrågan på färgvariationer. Man kan också tänka sig att lägga en tunn film på karossen som sedan kan bytas ut och på så sätt avlägsna repor.