Stor zinkfyndighet i Sala

Bildtext: Alicanto vill bygga vidare på Salas långa gruvtraditionFoto: Tulipasylvestris, Wikimedia Commons.

Det svensk-australiensiska gruvbolaget Alicanto Minerals, som prospekterar efter metaller och mineraler, har hittat betydande fyndigheter av zink, silver och bly i Sala-området.

– Det är den största aktiva outvecklade tillgången av zink i Sverige. Fyndigheten kan sätta Sala och hela Bergslagen i centrum för Sveriges gröna omställning, säger Peter George vd Alicanto Minerals. 

Alicanto Minerals har via sitt svenska dotterbolag Zaffer Sweden sedan 2021 borrat efter värdefulla metaller och mineral i den historiska gruvstaden Sala. Fyndet omfattar 9,7 miljoner ton av zinkmalm, samt fyndigheter av silver och bly, vilket gör det till den största outforskade tillgången av zink i Sverige. 

– Vi ser stor potential i Sala och kommer nu ta nästa steg och ansöka om en bearbetningskoncession för att kunna etablera en gruva, säger Peter George.

Grön zink nyckel i klimatomställningen 

Zinkfyndigheterna är av särskilt intresse för den gröna omställningen. Efterfrågan på̊ fossilfri zink väntas öka i takt med att stålindustrin går över till en grön fossilfri produktion. Sverige står idag för en dryg tredjedel av zinkproduktion inom EU (2020) och även den europeiska efterfrågan på̊ zink väntas öka i enlighet med EU:s självförsörjningsmål av kritiska metaller och mineral. 

– Utan zink rostar stålet och utan fossilfri zink blir det därför inga fossilfria bilar eller vindkraftverk. När alla industrier nu vill ställa om till fossilfri produktion måste även zinken vara fossilfri, förklarar Peter George med hänvisning till Alicanto Minerals vision om att skapa Sveriges första zinkgruva designad för elektrifiering.