Stora utsläpp av mikroplaster från färg

Foto: IVL

Färg är en betydande källa till mikroplast i Sverige. Det visar en ny rapport som IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram på uppdrag av Naturvårdsverket. Det är den första svenska studien som så specifikt tittar på̊ hur just färg bidrar till mikroplast och vilka sektorer som står för de största utsläppen. 

− Det är nog inte så många som känner till att färg är en så pass stor källa till mikroplast. Det behövs mer kunskap och åtgärder för att minska utsläppen till miljön, säger Sara Brännström, expert i kemi och lagkrav vid IVL Svenska Miljöinstitutet, i ett pressmeddelande. 

De användningsområden där det råder störst risk för utsläpp av mikroplast från färg är husfärg, båtfärg inklusive påväxthindrande så kallad antifoulingfärg, samt ytbehandlingar inom industrin och vid fordonstillverkning. 

I projektet har forskarna utvecklat en metod för att beräkna årliga utsläpp av mikroplast från färg i Sverige inom byggnads- och den marina sektorn. Den bygger bland annat på siffror över mängden färg som säljs i Sverige samt inkluderar emissionsfaktorer för olika delar av färgens livscykel som spill vid applicering, färg som flagnar vid slitage och utsläpp vid slipning och ommålning. Genom att använda metoden uppskattas utsläppen av mikroplast från husfärg till 209–3 700 ton/år och från båtfärg till 30–308 ton/år i Sverige. 

− Siffrorna är inga exakta mått utan uppskattningar, men sätter vi dem i relation till andra utsläppskällor så kan vi ändå se att färg är en betydande källa till mikroplast, säger Sara Brännström. 

Sett till värsta scenariot kommer mikroplast från färg på plats två, efter de utsläpp som orsakas av bildäck. Slitage från vägtrafiken är enligt tidigare studier från IVL den största källan till mikroplastutsläpp i Sverige med cirka 7 674 ton varje år. 

Att minska utsläppen av mikroplast från färg kan vara svårare jämfört med från andra källor, konstaterar forskarna i rapporten. Färg måste vanligtvis uppfylla olika tekniska krav för att skydda det underliggande underlaget från korrosion och slitage och det saknas ofta bra alternativ. 

− Det går inte att sluta använda plast i färger för då förlorar de sina skyddande egenskaper, som behövs för konstruktioner. Men däremot kan vi ändra på det sätt som vi tar omhand om avfallet, så att vi säkerställer att till exempel gammal färg som skrapas bort från båtar och vid fasadrenoveringar samlas in och tas omhand, säger Sara Brännström.