Styr pulverlackeringen med app

Gema lanserar en app som gör att en smartphone kan hjälpa till att styra och övervaka pulverlackeringsprocessen. Det går att hålla alla viktiga applikationsparametrar under kontroll. Inställningar kan justeras direkt i appen och överförs enkelt och direkt till OptiStar styrningen av pistolerna. Appen övervakar också processen. Produktivitetsstatistik och kostnadsberäkning genereras automatiskt för varje jobb. Det går också att schemalägga kommande underhållsaktiviteter. Långa sökningar efter instruktionsböcker kommer att tillhöra det förflutna. Appen ger direkt tillgång till den tekniska dokumentationen för alla systemkomponenterna.

Appen styr både enskilda såväl som grupper av pistoler.