Sur/Fin genomförs 2 – 4 november 2021

Det är närmare två och ett halvt år sedan Sur/Fin genomfördes senast. Nu har dock arrangören bedömt att det är möjligt att genomföra Sur/Fin och slår den 2 – 4 november upp portarna i Detroit för att ta emot besökare till ett event med över 130 utställare, ett omfattande konferensprogram och många andra möjligheter till informationsutbyte. Totalt genomförs tio olika sessioner med sammanlagt 78 föredrag. Med av anledning covidpandemin har åtgärder vidtagits för att minska risken för smittspridning. Bland annat uppmanas besökare att alltid bära munskydd.