Surface Technology

Den 5 till 7 juni 2018 genomförs mässan Surface Technology i Stuttgart. Tidigare genomfördes mässan under namnet OundS, Oberflächen und Schichten. I och med Deutsche Messes beslut att exkludera ytbehandling från Hannovermässan så ändrades namnet på mässan i Stuttgart. Mässans ambition är att ge besökarna en överblick över alla aktuella trender inom området oorganisk ytbehandling. Det inkluderar bland annat elektrolytisk och kemisk ytbehandling, termisk sprutning, ytbehandling med stöd av plasma eller laser, alla typer av rengöring och förbehandling samt mätningar, provning och analys. Mässan kommer också att behandla branschens olika miljöaspekter. Under mässan kommer ett omfattande konferensprogram att genomföras. Programmet kommer att fokusera på aktuella forskningsresultat och framtida utveckling och levereras av framstående talare från industrin och forskarsamhället. Det kommer att genomföras tvåspråkigt för att serva en internationell publik. För att underlätta för besökare kommer också guidade turer att genomföras med olika tema.

Utställare och besökare på Surface Technology kommer att ha möjlighet att besöka andra mässor som äger rum samtidigt i Stuttgart. Dessa är följande: LASYS, internationell mässa för behandling av lasermaterial; och CastForge, mässa för gjutning, smide och bearbetning. Dessutom kommer några olika bilutställningar att genomföras så som Automotive Testing Expo Europé, Engine Expo Europé, Global Automotive Components, Suppliers Expo och Autonomous 
Vehicle Technology.