Svensk industri har bromsat in

Sanna Arnfjorden Wadström, vd Sinf. Foto: Kristian Pohl.

Sinfs underleverantörsbarometer för perioden Q2-Q3 2023 visar att svensk industri har bromsat in. Lönsamheten ligger 10 % lägre än genomsnittet från de senaste 15 årens mätningar. 60 procent av företagen uppger att de har en oförändrad eller minskad omsättning jämfört med föregående kvartal.

Hela 42 % uppger att de har automatiserat produktionen till 50 % eller mer. Endast 25 % har automatiserat produktionssystemet de senaste 3 åren. 4 av 5 företag uppger nu att de har digitaliserat de senaste 3 åren.

Sverige har runt 50 000 företag med ägare över 65 år. 58 % av underleverantörerna uppger att de vill göra en ägarförändring inom tre år. Enligt högskolan i Skövde kommer 35 % av sysselsättningsökningen under 2000-talet från äldre företag som har skapat tillväxt genom en ägarförändring.

– Vi ser i statistiken att företagens utveckling påskyndas i samband med att företagen byter ägare eller anställer en ny nyckelperson eller vd. För att ta vara på de stora resurser som finns är därför ägarskiften en nyckelfråga. Varje företag som framgångsrikt byter ägare innebär tillväxt och därmed fler svenska jobb,säger Sinfs vd Sanna Arnfjorden Wadström i ett pressmeddelande.

Barometern för kvartalet visar även att 57 % uppger att de har problem med att hitta utbildad arbetskraft och att 23 % planerar att anställa. Dessutom bedömer 66 % att Sverige är på väg in i eller är mitt i en lågkonjunktur och 42 % är fortsatt drabbade av materialbrist.