Svenska Aerogel ökar produktionen

Svenska Aerogel ökar kapaciteten betydligt i den nya produktionsli- nan som kommer att tas i bruk halvårsskiftet 2019. Master Pilot Plant (MPP 2019) är den första av fyra planerade tillverkningsmoduler som skalar upp kapaciteten. Inledningsvis kommer den nya linan att bemannas i 3-skift med en volymkapacitet på 225 ton per år. Fullt utbyggd kommer anläggningen i Gävle att kunna producera 1000 ton/år. Svenska Aerogel har utvecklat Quartzene, nästa generations aerogel. Quartzene är ett tillsatsmaterial för produkter inom termisk isolering, färg&ytskikt och filtrering. Svenska Aerogels kunder finns till största delen utanför Sverige och bolaget har därför valt en modulbaserad layout för att producera Quartzene. Det skapar flexibilitet och gör det möjligt att effektivisera genom att bygga upp anläggningar i nära anslutning till kunderna. Det ligger i linje med Svenska Aerogels ambitioner att arbeta för en hållbar utveckling i hela tillverkningsked- jan genom till exempel minskade transportkostnader.

– Vi är så flexibla att vi kan täcka marknadens behov genom att skräd- darsy produktionsmodulerna och placera dem på kundernas anlägg- ningar i framtiden, säger Tor Einar Norbakk, vd Svenska Aerogel.