Svenskt Grafenforum 2019

Nano grapheme particles at atomic scale in a hexagon structure. Styled as if under a magnetic microscope.

SIO Grafens resultatworkshop – Grafenforum – arrangeras för femte gången den 15–16 oktober på Lindholmen Conference Center i Göteborg. Här presenteras innovationsprojekt inom innovationsprogrammet SIO Grafen. Det är ett utmärkt tillfälle att träffa andra som är verksamma inom grafenområdet, från akademi, industri och institut. Mötet avslutas efter lunch den 16 oktober med ett studiebesök på Provexa för att se praktisk tillämpning av grafen inom ytbehandlingsområdet.