Svenskt Trä lanserar 10-års funktionsgaranti för industriellt målade ytterpaneler

Foto: Södra Wood

En 10-års funktionsgaranti för grund- och mellanstrukna ytterpaneler har tagits fram av målerier och färgleverantörer som ingår i certifieringssystemet CMP, Certifierad Målad Panel. Branschorganisationen Svenskt Trä står bakom certifieringssystemet och funktionsgarantin vänder sig primärt till konsumenter, hantverkare och bygghandeln.

CMP är ett system för kvalitetssäkring av industriellt ytbehandlade ytterpaneler. Systemet säkerställer höga krav på träråvara, färg, fuktkvot och den industriella ytbehandlingsprocessen. Detta för att panelbrädorna ska vara optimalt anpassade för framtida funktion. En 10-års funktionsgaranti är nu framtagen för att säkerställa att ytbehandlingen, rätt hanterad, upprätthåller sin kvalitet i minst tio år.

– Tillsammans har tjugo målerier och sex färgleverantörer, som ingår i certifieringssystemet CMP, enats om att ta fram en tioårig funktionsgaranti på certifierade ytterpaneler. Ett viktigt steg för Svenskt Träs arbete i att säkerställa en god kvalitet för svenska byggvaror, säger Bengt Friberg, projektledare på Svenskt Trä i ett pressmeddelande.

Färgerna som används i tillverkningen av de målade ytterpanelerna som ingår i funktionsgarantin, är alltid testade av ackrediterade tredjepartsorgan. Testerna säkerställer att färgerna uppfyller ställda krav enligt gällande standarder och regler. Färgerna är även specialanpassade för målning på utvändigt trä. De appliceras i en skyddad miljö utan risk för påverkan av fukt och med rätt mängd färg, för att garantera ett enhetligt resultat och lång livslängd.

– Funktionsgarantin kommer att få stor betydelse för vår kontakt med bygghandeln då det blir enklare för deras kunder att välja målade ytterpaneler med god kvalitet. Garantin kommer förhoppningsvis att ytterligare öka förtroendet för CMP-stämplade träprodukter, säger Fredrik Gustavson, försäljningschef för Skandinavien Södra Wood samt ordförande i CMP-kommittén.

Vid tillverkning av ytterpanelerna dokumenteras samtliga steg i processen för att möjliggöra spårbarhet av individuella panelbrädor och garantera hög kvalitet. CMP-godkända panelbrädor är färdiga att monteras och behöver maximalt målas med ett eller två skikt färg på byggarbetsplatsen, beroende på vilken ytbehandlingsklass som används. Det besparar beställaren kostnaden för färg och tiden att utföra målningen samtidigt som ett bättre resultat uppnås. Genom den industriella målningen skyddas träet innan montering, vilket gör att valet av tidpunkt för att måla färdigt fasaden är flexibel. 

Färgleverantörerna som ingår i certifieringssystemet CMP är Akzo Nobel, Engwall och Claesson, Jotun, Sherwin-Williams, Teknos och Tikkurila.