Swedecote förvärvar Ferroprotect i Göteborg AB

Foto: Swedecote

Swedecote AB har förvärvat Ferroprotect i Göteborg AB. Bolaget som tillför unika processer till portfolion kommer att drivas vidare av nuvarande företagsledning på samma sätt som idag.

Genom Swedecotes ägande kommer Ferroprotect att få tillgång till det större bolagets resurser och kompetenser för att möta de utmaningar som nya BAT STM kommer att innebära (bästa tillgängliga teknik för ytbehandling av metaller och plaster).