Swedecote i Vansbro går över till biobränslen

Interiörbild från Swedecote i Vansbro. Foto: Sofie Enander Stark

Ytbehandlingsföretaget Swedecote har tidigare klarat uppvärmningsbehovet med hjälp av en oljepanna. Under 2021 beslöt företaget att undersöka alternativa uppvärmningsmetoder. En möjlighet var att ansluta sig till det fjärrvärmenät som förser villor, flerfamiljshus och industrier i Vansbro tätort med värme. Beräkningar visade att kostnaderna skulle bli för höga eftersom företaget ligger en bit utanför centrum. Med hjälp av Solör Bioenergi arbetades en lösning fram med så kallad närvärme. 

– Närvärme är en helhetslösning för kunden där vi tar hand om hela kedjan från projektering och installation till drift, service och underhåll. För Swedecote blev den bästa lösningen att bygga en lokal värmeanläggning på plats hos dem. Vi är glada över att tillsammans med Swedecote tagit fram en lösning som är skräddarsydd för dem, säger Jonas Sörensson, affärsutveckling och försäljning inom Solör Bioenergi Värme AB. 

På plats hos Swedecote finns nu en pelletspanna, som är i gång sedan någon månad. Pelletspannan eldas med biobränsle från lokala leverantörer och beräknas producera 1 200 MWh per år. I och med installationen har eldningsolja blivit ersatt. Samtidigt har även en del el ersatta av energi från pannan vilket innebär ett mindre effektuttag från elnätet.

– Arbetet med Solör har fungerat väl. Värmen är igång sedan en tid tillbaka och allt rullar på som det ska, säger Patrik Eriksson, platschef hos Swedecote i Vansbro.