Crescocito förvärvas av Addtech

Addtech Industrial Solutions, ett affärsområde inom Addtechkoncernen, har tecknat avtal om förvärv av 100 % av aktierna i Crescocito AB. Företaget Crescosito utvecklar och tillverkar komponenter...