Forskare vill sänka gränsvärde för cancerämnen

I en debattartikel i DN (2023-08-12) skriver Johan Högberg och Gunnar Johanson, båda professorer vid Karolinska institutet, att gränserna för cancerämnen i arbetsmiljö måste sänkas,...

Ny struktur för Arbetsmiljöverkets regler

Under september 2023 kommer beslut att fattas om den nya strukturen för Arbetsmiljöverkets regler. I samband med beslutet kommer också reglerna i en ny struktur att...

Minskade hälsorisker med ny epoxiplast

Epoxiplaster som används inom industrin kan ge upphov till svår kontaktallergi. Nu har forskare vid Göteborgs universitet tagit fram en ny sorts epoxiplast som är...

Ändrade krav på säkerhetsdatablad

Från och med den 1 januari 2023 ändras kraven på den information som säkerhetsdatablad ska innehålla. Det är fem primära förändringar som gjorts. Information om hormonstörande...

Allvarliga arbetsskador minskar

Det totala antalet allvarliga arbetsolycksfall har minskat 2020 i jämförelse med 2019. Antalet långa sjukfall minskade mellan 2019 och 2020 i både kommuner och regioner...