Componenta Främmestad blir Främmestadverken

Det nystartade företaget Främmestadverken AB har förvärvat inkråmet efter Componenta Främmestads konkursbo. Componenta har haft den tunga fordonsindustrin som huvudsakligt kundsegment och har arbetat med...