I-Tech når milstolpe med Selektope

Det Göteborgsbaserade bioteknikföretaget I-Tech har utvecklat Selektope, som är en prestandahöjande tillsats till marina antifoulingfärger. Försäljningen ökade under 2023 med 45 % jämfört med föregående år,...