Färger som detekterar korrosion

Forskare vid det portugisiska universitetet i Aveiro har, under ledning av professor Joao Tedim, arbetat med smarta färgsystem som tidigt kan detektera begynnande korrosion. Denna...

Partnerskap för antifouling med UV-C

Damen Shipyards samarbetar nu med AkzoNobel och Philips för att tillsammans vidareutveckla en teknik för antifouling, som använder UV-C-ljus, för att hålla fartygsskrov rena. Tekniken...

Effektivare flygplansunderhåll från AkzoNobel

AkzoNobels Aerospace Coatings har utvecklat ett digitalt ledningssystem som stöd för att optimera underhållsschema för målning av flygplan. Systemet, som kallas Aerofleet Coatings Management, använder...

Robotiserad reparation av rotorblad

Den patenterade roboten från det danska företaget Rope Robotics har efter drygt arton månaders drift reparerat över 150 regnskadade rotorblad till vindkraftverk. Jämfört med manuella...

Volvo öppnar nytt inkubatorspår

Fler än 50 startupföretag har utvecklat sina idéer på CampX, Volvokoncernens globala arena för teknik- och affärsinnovation. Konceptet ger lovande startups en fysisk plats där...

Ny utlysning om stöd till grafenprojekt

Vinnova erbjuder finansiering av genomförbarhetsstudier och förberedelseprojekt som syftar till att långsiktigt utveckla kommersiella tillämpningar med grafen. Utlysningen riktar sig till företag, forskningsinstitut, universitet och...