Kraftig ökning av industrins elbehov

I ett nyhetsbrev informerar SKGS om en rapport som visar på en kraftig ökning av industrins behov av elektricitet. SKGS är en organisation som arbetar med...

Elstödet för elintensiva företag förlängs

Regeringen har infört ett stöd till elintensiva företag för att stötta och underlätta för företagen med anledning av de höga elpriserna under vintern. Ansökningsperioden för...