Colorama blir en del av Mestergruppen

Mestergruppen Sverige AB har ingått ett aktieöverlåtelseavtal med ägarna av Colorama avseende ett förvärv av samtliga aktier i Colorama AB. Coloramas medlemmar blir därmed, tillsammans...