Tekniska beläggningar vid additiv tillverkning

I ett gemensamt projekt har forskare från den belgiska NPO Sirris och Fraunhofer Institute for Applied Polymer Research (IAP) undersökt tekniska beläggningar vid additiv tillverkning.

Termen additiv tillverkning (Additive Manufacturing, AM) står för en serie olika tekniker där ett objekt är uppbyggt skikt för skikt med en 3D-modell. 3D-printing är kanske den mest kända tekniken. Emellertid utgör ytans grovhet och ytans porositet ofta en utmaning. Med hjälp av tekniska beläggningar kunde forskarna från den instituten förbättra ytornas egenskaper hos AM-tillverkade komponenter. En kombination av målning och polering visade sig vara den mest effektiva metoden för ytoptimering. Dessutom kan komponenterna ges olika funktioner med hjälp av specialfärger eller andra ytbehandlingar. I projektet utfördes även ytbehandlingar för att till exempel ge ökad repningsresistens eller antibakteriella egenskaper.

Komplexa AM-tillverkade komponenter efter metallisering.