Teknos forskar om biobaserade bindemedel

Färgtillverkaren Teknos deltar i ett projekt att utveckla bio-baserade bindemedel och ytbehandlingar som hållbara alternativ till fossilbaserade material. SUSBINCO-projektet har bildats av ett konsortium av finländska företag och forskningsinstitutioner med målet att utveckla nya och biobaserade produktportföljer för tillverkning och kommersialisering på globala marknader.

– Hållbara bindemedel och ytbehandlingar blir allt viktigare. För att bekämpa klimatförändringar och resursbrister behöver företag i olika branscher utveckla koldioxidsnåla, biobaserade alternativ till fossilbaserade material. Inom ytbehandlingsindustrin har tillgången och priset på material samt de höga tekniska kraven begränsat användningen av biobaserade lösningar. Därför är det viktigt att utveckla nya biobaserade alternativ, säger Pasi Virtanen, Group R&D Manager, Innovations på Teknos.

SUSBINCO-projektet syftar till att utveckla bindemedel och ytbehandlingar som kan användas i förpackningar, färger, lim, tätningsmedel och slipmedel. Målet är att möjliggöra 80–100 % biobaserat innehåll i de bindemedel och ytbehandlingar som utvecklas. Projektet startade hösten 2021 och avslutas 2023.

– Ambitionen med detta projekt är mycket hög; att möjliggöra produkter med minst 80 % bioinnehåll innebär att den nuvarande bionivån ska fördubblas. Vi hoppas att vi i slutet av projektet kommer att ha en rad polymerer med högt biobaserat innehåll som vi kan använda i stor utsträckning i våra egna lösningar. Det är ett viktigt projekt som också på ett utmärkt sätt stödjer vår nuvarande företagsstrategi, förklarar Virtanen.

SUSBINCO kommer att stödja Finland i att vara utvecklings- och marknadsledare inom biobaserade lösningar och har fått finansiering från den finska exportfrämjande institutionen Business Finland. Förutom Teknos är konsortiepartnerna Brightplus, CH-Bioforce, CH-Polymers, Kiilto, MetGen, Metsä Board, Mirka, Montinutra, UPM-Kymmene, Valmet Technologies, Åbo Akademi, VTT Technical Research Center of Finland, Lappeenranta-Lahtis Tekniska högskola (LUT), Uleåborgs universitet, Finlands naturresursinstitut (Luke), Tammerfors universitet och Östra Finlands universitet.