Teknos planerar förändringar i Sverige

Teknos har planerat för förändringar och utveckling av den svenska verksamheten. Man planerar för ett nytt huvudkontor med bland annat bättre service och ett modernt tekniskt center, samtidigt som produktionen flyttas till andra anläggningar i Finland och Danmark.

För närvarande utreds möjligheterna att förlägga det svenska huvudkontoret i en mer central och logistiskt bättre placerad ort. Detta skulle i så fall innebära en etablering i nya och effektiva lokaler omfattande försäljning, administration, teknisk service och tekniskt center, laboratorium samt kulörbrytning. I planerna ingår också att överföra nuvarande produktion från Vedevåg till mer moderna produktionsanläggningar i första hand i Finland och Danmark.

De planerade förändringarna berör de cirka 50 medarbetarna i Tranemo och de cirka 30 som arbetar i Vedevåg. Om förändringarna träder i kraft innebär det uppsägning av personal kopplat till färgtillverkningen, vilket innebär en nedläggning av fabriken i Vedevåg samt framställningen av slamfärg i Tranemo. Processen, som är i ett planeringsskede, planeras att ta upp till två år. Personalen i Sverige är informerad och en facklig förhandling är inledd.