Termokromatisk hydrogel ger smarta fönster

Bild: Pixabay

Energieffektiva smarta fönster kan ge betydande besparing av energianvändningen i byggnader genom att styra överföringen av energin från solljuset. Dagens teknik, som baseras på poly(N-isopropylakrylamid), har några återstående utmaningar som till exempel otillräcklig regelringskapacitet och begränsad hållbarhet. En nyligen publicerad studie visar på ett material som är mer hållbart och har större regleringsmöjligheter. Även vid höga utomhustemperaturer kan en behaglig inomhusmiljö erhållas. Forskarna har visat att ett nanostrukturerat nätverk avsevärt kan förbättra hydrogelens egenskaper. Den kovalenta bindningen mellan glas och hydrogelen kan avsevärt förbättra skiktets livslängd. De smarta fönsterna, som  uppvisar en hög hållbarhet och möjligheten till reglering, breddar tillämpningarna. 

(Källa: Progress in Organic Coatings, augusti 2021)