Tillväxten inom tysk fordonsindustri fortsätter att försvagas

Foto: Freepik

Den tyska branschföreningen Verband der Automobilindustrie, VDA, rapporterar att tillväxttakten för den tyska personbilsproduktionen har halverats. I augusti var produktionen 15 % mer än under samma månad förra året medan den motsvarande siffran för maj månad var 30 %. Det är i första hand produktionen av renodlade elbilar (BEV, Battery Electric Vehicle) som svarar för produktionsökningen. Under årets sju första månader tillverkades det i Tyskland 589 800 BEV:er vilket var fler än de 488 100 dieselbilar som tillverkades under samma period. Under augusti månad var cirka en tredjedel av alla bilar som registrerades i Tyskland BEV. En bidragande orsak till den höga andelen kan vara att den tyska miljöbonusen för BEV togs bort den 1 september för juridiska personer. Bonusen finns dock kvar för privatpersoner. 

Orderingången för tysk fordonsindustri minskar, något som gäller både inhemska beställningar och exportordrar. Under årets första åtta månader har 7 % färre beställningar registrerats jämfört med motsvarande tid förra året.