Nyutvecklad transparent ytbehandling

Forskare har utvecklat en ny metod för att skydda trä från UV-strålning och vädrets krafter samtidigt som träets naturliga utseende bibehålls. Skiktet är icke-toxiskt och metallfritt grafitisk kolnitrid som absorberar UV-strålning. Som bindemedel valdes cellulosananofibriller (CNF) som ger god vidhäftning mot träytan. För att också skydda träet mot regn och vind används CVD för att ge en skyddande yta. En femton dagars accelererad test visade att färgförändringen på det behandlade provet var närmare 80 % lägre än för det obehandlade. Forskarna tror att metoden kommer att användas på en mängd olika material i framtiden.

Resultaten är redovisade i den vetenskapliga tidsskriften Progress in Organic Coatings (volym 159).