Trevärd hårdförkromning

Bild: Pixabay

I januariutgåvan av amerikanska Product Finishing behandlas en process för förkromning med trevärda kromsalter. Processen, som kallas Safe Chrome, är utvecklad av företaget Trion Coatings LLC och den möjliggör både glansförkromning och hårdförkromning utan användning av sexvärt krom. Processen uppges bestå av bara tre ingredienser: vatten, en jonvätska och krom. Jonvätskan stör de komplex som vatten normalt bildar med trevärt krom. Därigenom kan en låg spänning användas som innebär lägre vätgasutveckling och därmed lägre påverkan på pH-värdet.

Enligt Trion Coatings är en övergång från förkromning med sexvärt krom till deras process enkel och kan normalt göras utan stora kostnader. Dessutom erhålls lägre strömförbrukning och högre utfällningshastighet vilket medför lägre driftskostnader. Trion Coatings uppger att skikten uppfyller flera specifikationer och är klara för tillämpning inom många olika sektorer. Däremot får man räkna med lång tid för kvalificering av processen för till exempel flygindustrin.