Tysk industriproduktion sjönk i mars

Foto: Pixabay

Tyska Statistischen Bundesamt, motsvande svenska SCB, har i ett pressmeddelande rapporterat att industriproduktionen sjönk med 3,4 % i mars jämfört med föregående månad. Bilindustrin bidrog särskilt stort till nedgången. Produktionen av fordon och fordonskomponenter minskade med 6,5 % jämfört med föregående månad. Nedgångarna inom byggindustrin (-4,6 %) hade också en negativ effekt på det totala resultatet.