Tyska legoytbehandlare ser positivt på framtiden

Tysk ytbehandlingsindustri ser positivt på framtiden enligt en undersökning som tidskriften Besser Lackieren nyligen publicerade. De arbetsgivare som intervjuats av redaktionen har mellan 15-243 anställda och resultaten stämmer väl med den trend som motsvarar resultat från en studie av Ernst & Young GmbH. Revisionsbolaget har genomfört den så kallade ”SME-barometern” sedan 2004 och förväntar sig ett bra år för medelstora företag. Till exempel förväntar sig 60 % av företagen att öka försäljningen 2018 jämfört med föregående år. Sammantaget bedömde 93 % av de undersökta mellanklasserna sin nuvarande affärssituation som positiv och endast 7 % som (ganska) dålig. Aldrig tidigare har det varit så positiva resultat i studien. Detta återspeglas också i företagens vilja att investera. 35 % av de tillfrågade sa att de planerar att öka sin totala investering under de kommande sex månaderna och endast 6 % planerar att minska sin egen investering.