Utbildning i teknisk renhet i december

Med ökade renhetskrav i industrin ökar också behovet av utbildning. Den 10–11 december håller RISE IVF kursen Teknisk renhet enligt VDA 19.1 och VDA 19.2, en kurs som är baserad på den tyska fordonsindustrins renhetsstandard VDA 19. RISE IVF i Mölndal arrangerar utbildningen i samarbete med Fraunhofer IPA med Dr-Ing. Markus Rochowicz som föreläsare. Utbildningen är på 1,5 dagar och hålls på engelska. Antal deltagare är begränsat till 20 personer.

Utbildningen gör det möjligt för deltagarna att förstå innebörden av renhetsanalyser enligt VDA 19.1, bakgrunden till renhetsinspektioner, och hur man agerar när renhetskrav finns. Standarden VDA 19.2 gås igenom och övergripande renhets-, planerings- och optimeringsprocesser delas upp och förklaras i mindre, mer hanterbara delar. Det gör det möjligt för deltagaren att självständigt och systematiskt ta itu med teknisk renhet i montering och att identifiera under- eller överdriven renhetsåtgärd.

Målgruppen för kursen är konstruktörer och kvalitetsansvariga, men även inköpare och säljare inom fordonsindustrin samt dess underleverantörer. Även personal inom hydraulik, flyg och rymd kan ha stor nytta av kursen. Sista dag för anmälan är 11 november, mer information finns på RISE IVF:s webbplats.