Utbildning i UV-mätning

Mätning av konventionell UV- och UV-LED-utrustning är viktigt för processäkerhet och kvalitetskontroll. Det danska företaget Efsen har sett mycket förvirring, många misstag och brist på kunskap inom detta ämne, och har därför tagit initiativ till en utbildning i mätteknik. Kursen behandlar bland annat terminologi, förståelse för UV-mätning, optimering av UV-utrustning och hantering av mätinstrument. Kursen innehåller både teoretiska och praktiska moment.

Kursen genomförs hos Efsen UV & EB Technology i Holte, Danmark och den hålls på engelska. Kommande kurstillfällen är 26 mars och 30 april.