Utveckling av pulverfärg för brandskydd av träbaserade material

Bild: Montage. Källa: Freepik, Pixabay

Sedan oktober 2023 pågår ett projekt vid IHD (Institut für Holztechnologie Dresden), med syftet att utveckla brandskyddande pulverfärger för träbaserade material. Det kan gälla både lågtemperaturhärdande färger eller UV-färger, som kan användas på temperaturkänsliga underlag, såsom massivt och laminerat trä eller träkompositpaneler. Arbetet kommer att genomföras under de närmaste åren som en del av ”FRPowder”- projektet i samarbete med Leibniz-Institut für Polymerforschung Dresden e. V. Målet med arbetet är att utveckla en brandskyddande pulverlackeringen som ska minska brandrisken, ge mindre rökutveckling om brand skulle uppstå samt frisläppa betydligt mindre värme än ett omålat material.

Projektet finansieras av Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.