UV-led gav upp till 75 % energibesparing

Flemming Madsen (Efsen), Kristen Haugstrup (Sherwin-Williams), Henrik Kristensen (Sherwin-Williams), Jesper Odgaard Nielsen (Frontego).

Den danska producenten av inredning för kök och badrum, Frontego, har i samarbete med Sherwin-Williams och Efsen UV & EB Technology erhållit en betydande energibesparing genom övergång från normalt UV-ljus till UV-led vid härdning av färg. Den förväntade minskningen av energianvändningen var 55 procent. Installationen gjordes i augusti 2022 och den nyligen genomförda utvärderingen visade på upp till 75 procent minskad elanvändning. 

Företagen rapporterar också om andra fördelar med bytet till UV-led. Färgen härdas på ett på ett jämnare sätt i och med att belysningen på detaljerna är lika i mitten och på kanterna. Utöver minskningen av elanvändningen till lamporna innebar förändringen också ett reducerat behov av ventilation och kylning. Underhållskostnaderna minskade både när det gäller lampbyten och behovet av mätning av ljusintensiteten. Förändringen innebar också att Frontego bytte sealer till en biobaserad produkt, vilket bidrar till att minska koldioxidavtrycket.

Investeringen förväntas vara betald på två till tre år vid produktion under ett skift, fem dagar i veckan.