Väggmålningars hållbarhet har studerats

Gatukonst i Kreuzberg, Berlin  Foto: Lars Askengren

Solstrålningen är en av de främsta faktorerna för försämring av färger för modern konst i städer. I en artikel i Progress in Organic Coatings redogör de spanska forskarna E.M. Alonso-Villar, T.Rivas och J.S.Pozo-Antonio de undersökningar av frågeställningen som de har gjort. Påverkan från solljuset äventyrar konstverkens hållbarhet men det inte är känt i vilken utsträckning denna hållbarhet kan variera beroende på underlaget. Forskarna utvärderade känsligheten för solljus av tio färger med olika sammansättningar, som vanligtvis används av gatukonstnärer. Färgerna applicerades på betong och tegel och utsattes för konstgjord solljusåldringstest under laboratorieförhållanden. Färgförändringar över tid studerades tillsammans med mineralogisk (röntgendiffraktion), kemisk (avsökande elektronmikroskopi-energidispersiv röntgenspektroskopi) och fysiska förändringar (kontaktvinkel och skalningstester). Färgens hållbarhet på dessa substrat beror främst på färgens sammansättning (bas, pigment och fyllmedel), men typen av substrat påverkar också utfallet, eftersom detta påverkar färgens vidhäftningsförmåga. De största färgförändringarna detekterades i fluorescerande färger, som tappar färg på grund av nedbrytning av den organiska fasen, och med försämring under torkning, lossnar den så småningom från underlaget.