Välbesökt invigning av Elements nya laboratorium

Björn Kullman och Mats Persson klipper bandet. Foto: Ytforum

Den 5 oktober invigde Element i Linköping sitt helt nya laboratorium och huvudkontor för den svenska verksamheten. Många av företages kunder var på plats för att bland annat se Björn Kullman, Division Director för Element Sverige och Mats Persson, Director, Metrology & Calibration EMEAA, klippa bandet och förklara laboratoriet invigt.

Under tre år har ombyggnaden av de gamla lokalerna pågått. Resultatet har blivit mer lättarbetade laboratorier och bättre arbetsmiljö. Dessutom har det blivit möjligt att samla två tidigare utlokaliserade delar av verksamheten under samma tak. Element erbjöd gästerna intressanta föreläsningar om verksamheten vid Haverikommissionen och Saabs innovationshub The Rainforest. Element ordnade också rundvandringar till olika avdelningar som visade upp sina utrustningar och arbetsmetoder.

Element erbjuder kvalificerade tjänster inom materialprovning, produktprovning, kalibrering och certifiering till industri och myndigheter med högt ställda kvalitetskrav, inom bland annat flygindustri, olja/gas, fordons- och verkstadsindustri samt inom byggindustri och infrastruktur. I de ombyggda lokalerna arbetar cirka 150 medarbetare och där finns bland annat ett laboratorium för ytbehandlingsteknik.