Värmepumpar för höga temperaturer skapar nya möjligheter

Högtemperaturvärmepumpar ska bland annat demonstreras på pappersmaskiner. Foto: Adobe Stock

En ny generation av högtemperaturvärmepumpar, som kan leverera värme upp till 160 °C, kan hjälpa energiintensiva företag att bli fossilfria och samtidigt sänka energiförbrukningen. Danska Teknologisk Institut deltar i det internationella projektet Spirit, som syftar till att visa att värmepumpsteknik är en robust och pålitlig energikälla, även vid temperaturer över 100 °C.

– Vi räknar med att uppnå en minskning av energiförbrukningen med minst 50 procent i de energiintensiva företagen. När vi minskar förbrukningen innebär det också lägre energikostnader och mindre utsläpp av koldioxid. Vi demonstrerar industriella värmepumpar som når temperaturer på upp till 160 °C hos tre företag i full skala, säger Benjamin Zühlsdorf, affärschef på Teknologiska institutet.

Tekniken innebär att man återvinner överskottsvärme med låga temperaturer och ökar den till högre temperaturer med hjälp av en mindre andel el. Överskottsvärmen från processen kan återanvändas efter temperaturökningen för att driva processen. Bedömningen är att denna typ av värmepumpar inom två år ska vara fullt ut testade och mogna att användas industriellt. Projektet stöds av Horizon Europe – EU:s ramprogram för forskning och innovation.