Vd-byte på Agalv

Zandra Thelin tar över som vd vid årsskiftet.

För nio år sedan förvärvade Nils Eriksson Agalv, Alvesta Galvaniseringsverkstad AB, och har varit företagets vd sedan dess. Från kommande årsskifte lämnar han över det operativa ansvaret för verksamheten till Zandra Thelin. Zandra började på Agalv för drygt fem år sedan och har under den tiden arbetat med ekonomi och administration för att efter hand ta ökat ansvar för marknadsföring och sedan en tid också personalansvar. 

– Idag har jag flera olika styrelseposter som kräver allt mer vilket gör att jag behöver frigöra mer tid. Jag har under flera år arbetat tillsammans med Zandra och är övertygad om att företaget står starkt med henne som vd, säger Nils.

– Det kommer att bli spännande men samtidigt känner jag mig trygg eftersom jag har fått växa in i rollen. Dessutom har jag bra stöd av mina arbetskamrater och även av Nils, betonar Zandra.

Nils lämnar sitt kontor på Agalv men kvarstår som huvudägare och kommer även i fortsättningen delta aktivt i styrelsearbetet.