Verksamheten återupptas i Bolidens zinkgruva i Tara

Europas största zinkgruva, Taragruvan, tas åter i drift under hösten 2024. Foto: Boliden

En överenskommelse har träffats mellan fackföreningar och lokal ledning som möjliggör processen att återuppta verksamheten i gruvan i Tara på en mer finansiellt hållbar basis.

I juli 2023 sattes Taragruvan i malpåse på grund av en kombination av faktorer, inklusive negativ zinkprisutveckling, övergripande kostnadsnivå och operationella utmaningar. Ett avtal mellan fackföreningar och lokal ledning för att avsevärt förbättra arbetssätt och produktivitet har nu säkerställts. Avtalet innehåller bland annat en optimerad gruvplan som minskar transportavstånden och maximerar metallproduktionen med en inledande årlig produktionstakt på 1,8 Mton, i kombination med en organisatorisk omstrukturering, en minskning av antalet anställda och förbättrade arbetssätt. Personalstyrkan minskas till cirka 400 heltidsanställda, jämfört med över 600 anställda innan Tara försattes i malpåse.

Personal kommer att börja återgå till arbete i etapper under tredje kvartalet 2024, med ett inledande introduktions- och omställningsprogram. Upptrappning av produktionen kommer att starta under fjärde kvartalet 2024, och full produktion förväntas från januari 2025. 

I samband med beslutet att återöppna Taragruvan kommer prospekteringsaktiviteterna vid Tara Deep-fyndigheten att återupptas under andra halvan av 2024.

Tara i Irland är Europas största zinkgruva och även en av de större i en global jämförelse. Sedan driftsstarten 1977 har över 85 miljoner ton malm brutits. Boliden förvärvade gruvan 2004. I juli 2023 placerades gruvan i malpåse.