Vilokan lanserar nytt indunstarprogram

Vilokan lanserar en ny serie indunstare för stora flöden under beteckningen EnvoVap F-MVR. Huvudflödet från en EnvoVap F-MVR är rent vatten. Det renade vattnet kan antingen återanvändas eller efter behandling släppas till avlopp eller recipient. F-MVR eller mekanisk ångkomprimering (även känd som MVC) är en teknik där ångan komprimeras i en fläkt till högre temperatur och tryck. Denna komprimerade ånga används sedan som energikälla vilket ger en mycket låg energianvändning.

Johan Brandberg

– Nu spänner vi bågen och lanserar vårt nyaste tillskott i VRT-familjen, EnvoVap F-MVR. Ett indunstarprogram för de stora flödena, från 2 m3/tim upp till 200 m3/tim eller mer, med en extremt låg energiförbrukning dessutom. Detta öppnar upp för väldigt många nya intressanta samarbeten eftersom vi med hjälp av nya EnvoVap F-MVR kan hantera och rena mycket stora flöden med en mycket konkurrenskraftig totalekonomi, säger Johan Brandberg, Vilokan Recycling AB.