Volvo Cars och Northvolts batterifabrik till Göteborg

Foto: Volvo Cars.

Volvo Cars och Northvolts nya batterifabrik kommer att byggas i Göteborg i närheten av Volvos fabrik i Torslanda. Investeringen är på 30 miljarder kronor och byggstart sker nästa år. Fabriken kommer att ha en kapacitet att på 50 GWh vilket ska räcka för att årligen förse ungefär 500 000 helelektriska bilar från Volvo och Polstar.

Peter Carlsson, vd Northvolt. Foto: Northvolt

– Att etablera denna gigafabrik i Göteborg är ett avgörande steg, både för att fortsätta att transformera en av de mest dynamiska fordonsregionerna i världen, och för att bli den ledande globala leverantören av hållbara batterier, säger Peter Carlsson, vd Northvolt.

Till chef för den nya fabriken har Adrian Clarke, med erfarenheter från Tesla, utsetts.

Göteborgs Energis vd Alf Engqvist har berättat för Göteborgs-Posten att de har slutit avtal med Northvolt och Volvo Cars om att säkra att fabriken får den energi som behövs. Fabriken har en plan för försörjningen av grön el och Göteborg Energi svarar för att elnätet har tillräcklig kapacitet. Enligt Alf Engqvist finns det idag tillräcklig kapacitet för att tillgodose fabrikens behov. Däremot krävs det att på längre sikt förstärka tillgången på el. Inom en 10-årsperiod bedöms att regionens elbehov kommer att vara dubblerad jämfört med idag.

Även Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen bidrar till investeringen genom att bygga ut infrastrukturen nära den kommande fabriken samt etablera ett utbildningscentrum för industriell omställning. Totalt beräknas detta kosta upp till 175 miljoner kronor.