Volvo öppnar nytt inkubatorspår

Foto: Volvo Group

Fler än 50 startupföretag har utvecklat sina idéer på CampX, Volvokoncernens globala arena för teknik- och affärsinnovation. Konceptet ger lovande startups en fysisk plats där de tillsammans med Volvokoncernen kan utforska och driva fram nya idéer genom ett entreprenörsmässigt tänkesätt. 

Nu tar Volvokoncernen nästa steg genom att lägga till ett nytt spår, Incubator, där unga startups bjuds in för att vidareutveckla sina innovationer. CampX by Volvo Group startades 2019 och sedan dess har utökats till fyra länder. Här arbetar startupföretagen sida vid sida med tekniska experter från Volvo och får på så sätt värdefull tillgång till mentor, nätverk och branschkunskap. Genom lansering av CampX Incubator får startupföretag, som befinner sig tidigt i utvecklingsskedet, möjligheter att samarbeta med Volvo och får på så sätt stöd i arbetet med att förverkliga, skala upp och lansera sina idéer på marknaden.