Volvo Trucks förvärvar tillverkare av tunga lastbilar i Kina

Volvo Truck förvärvar JMC Heavy Duty Vehicle som är ett dotterbolag till Jiangling Motors för en köpeskilling motsvarande cirka 1,1 miljarder kronor. I affären ingår en tillverkningsenhet i Taiyuan i den kinesiska provinsen Shanxi. Målet är att producera Volvo FH, Volvo FM och Volvo FMX i fabriken i slutet av 2022. Verksamheten kommer att omfatta pressning, svetsning, tillverkning av hytter, målning och slutmontering. Efter nödvändiga investeringar ska anläggningen ha kapacitet för tillverkning av 15 000 lastbilar per år med potential för ytterligare kapacitetsökning.