Volvokoncernen ingår partnerskap med Vattenfall

Med den ökade efterfrågan på rena energikällor har Volvokoncernen signerat ett långsiktigt avtal med Vattenfall, den största producenten av förnybar elektricitet i Sverige. I enlighet med avtalet åtar sig Volvokoncernen att köpa 50% (~230GWh/år) förnybar elektricitet producerad på Bruzaholm vindpark i Sverige, över en tioårsperiod med början sista kvartalet 2025. 

Partnerskapet markerar ett steg framåt i Volvokoncernens åtagande att nå nettonollutsläpp av växthusgaser i sin värdekedja 2040, och nå målen i Parisavtalet. Byggnationen av Bruzaholm vindpark, som kommer att innehålla 21 vindkraftverk med tillhörande anläggningar, är planerad att påbörjas sommaren 2023 och bli klar för driftsättning hösten 2025 när avtalet träder i kraft. Volvokoncernen är på en tillväxtresa och erbjuder sina kunder hållbara transportlösningar med elektriska produkter och biobränslen som ett sätt att minska utsläpp av växthusgaser. Parallellt arbetar Volvokoncernen med att minska utsläpp av växthusgaser från den egna verksamheten samt över hela värdekedjan, steg för steg tillsammans med samarbetspartners. En del av detta omfattar att ersätta resterande fossila energikällor i verksamheten med förnybara energikällor som har mindre utsläpp av växthusgaser, som vind-, sol- och vattenkraft, och på så vis bidra till samhällets omställning till förnybar el. Genom att använda olika förnybara källor bidrar detta avtal med Vattenfall till Volvokoncernens fortsatta omställning till netto-noll.

– Detta partnerskap betonar vår ambition att minska miljöavtrycket från Volvokoncernens industriella verksamhet. Avtalet signalerar också vårt engagemang att prioritera investeringar med låga koldioxidutsläpp, inköp av förnybar energi, och vidta klimatfrämjande åtgärder i allt vi gör, säger Martin Lundstedt, koncernchef och vd för Volvokoncernen i ett pressmeddelande.