Webbinarier inom pulverlackering: Energieffektivisering och look-a-like ytor

Svensk Pulverlackteknisk Förening bjuder tillsammans med tidningen Ytforum in till ytterligare två kostnadsfria webbinarier där ledande leverantörer redogör för sina processer och nya möjligheter för dig som lackerare. I denna omgången är det IGP och Greiff Industrimiljö som berättar om den senaste tekniken.

IGP har under de senaste åren lanserat en rad olika look-a-like färger: cortén, krom och anodiserade ytor och kommer på seminariet att gå igenom de olika varianterna samt visa på potential, fördelar och egenskaper med att använda dessa färger. Föredraget hålls av Cecilia Groth, IGP.

Vilka möjligheter finns till att spara energi i anläggningen och hur ska man tänka vad det gäller olika energislag? Och hur funkar det med värmepump i lackeringsanläggningen? Det är några av frågorna som webbinaret kretsar kring. Föredraget hålls av Thomas Petersen, Greiff Industrimiljö.

Webbinarierna är öppna för alla företag, även för de som ej är medlemmar i SPF. Anmälan stänger två dagar innan respektive webbinarie hålls.

27 april:
Nya möjligheter med pulverfärg – Look-a-like ytor

Den 27 april informerar Cecilia Groth (IGP) om nya möjligheter med pulverfärger. Med sådana färger kan man få ytor och utseenden på den färdiga produkten som liknar cortén, krom och anodiserade ytor.


28 april:
Smart energianvändning vid pulverlackering

Den 28 april kommer Thomas Petersen (Greiff) att prata om vilka möjligheter som finns till att spara energi i lackeringsanläggningen och hur man ska tänka vad det gäller olika energislag.