YH-utbildning i hantering av tillståndsprocesser

YH Akademin startar en utbildning till hösten med titeln Hantering av tillståndsprocesser. Det är en distansutbildning omfattande 30 YH-poäng som är möjlig att kombinera med yrkesverksamhet. 

Målet med utbildningen är att ge studenterna förmågan att självständigt hantera och optimera miljötillståndsprocesser, med en fördjupning i kunskaper och färdigheter som överstiger grundläggande utbildning. Kursen, som undervisas på engelska, inkluderar gästföreläsningar och digitala studiebesök, vilket kopplar ihop teori med praktisk tillämpning och ger insikter direkt från branschen.

Deltagarna kommer att utveckla en djup förståelse för principerna bakom miljötillstånd, dess betydelse för hållbar miljöförvaltning och detaljerna i prövningsprocessen. Kursen täcker också internationell bästa praxis, risk- och konsekvensbedömning, användning av dokumenthanteringssystem och miljökonsekvensbedömningar (MKB). Efter avslutad kurs kommer eleverna att ha förmågan att självständigt analysera och hantera komplexa miljöfrågor och koordinera arbetet med miljötillstånd.