Ytbehandling gör dieselmotorn effektivare

Foto: Pixabay

Ny forskning på dieselmotorer för fordon visar intressanta resultat. Med termiskt sprutade ytskikt på kolvarna blir motorn effektivare och bränsleförbrukningen minskar med 0,7 % säger Högskolan Väst i ett pressmeddelande.

– Även så små skillnader kan vara värdefulla för att minska dieselfordonens klimatpåverkan.

Även om elmotorer bedöms bli standard i framtidens fordon kommer dieselmotorerna att finnas kvar under en lång tid framöver. Forskare och fordonstillverkare fortsätter därför att utveckla dieselmotorn för att möta allt högre krav på minskad klimatpåverkan, säger Wellington Uczak de Goes, ny doktor i produktionsteknik vid Högskolan Väst.

– Så länge dieselmotorer används gäller det att utnyttja bränslet så effektivt som möjligt. Idag finns inget alternativt bränsle som levererar energi som är jämförbar med konventionella oljebaserade bränslen, fortsätter Wellington.

Hans forskning visar att förbränningen av bränslet i dieselmotorer blir effektivare om man ytbehandlar motorkolvarna med hjälp av termisk sprutning. Skiktet på kolvens topp minskar energiförlusten i dieselmotorn. Det innebär att förbränningen av bränslet blir effektivare och bränsleförbrukningen minskar, vilket i sin tur leder till lägre utsläpp av klimatskadliga växthusgaser. Wellingtons resultat visar att bränsleförbrukningen kan minska med 0,7 %. 

– I Sverige finns idag cirka 2,4 miljoner dieseldrivna fordon. Om deras bränsleförbrukning sänks med 0,7 %, motsvarar den minskningen omkring 17 000 färre dieseldrivna fordon på vägarna, berättar Wellington.

Wellington har testat och utvärderat flera olika beläggningsmaterial och två spruttekniker. Fokus var på att utforska sambanden mellan processparametrar, beläggningens mikrostruktur, termiska egenskaper och prestanda.

– Mina utvärderingar visar att två av beläggningsmaterialen gav högre motoreffektivitet. Resultaten är mycket lovande men det krävs mer forskning. Nu tar andra forskare vid där jag slutade. Ett tvåårigt forskningsprojekt har precis startats, säger Wellington.

Volvo Cars, Volvo Trucks och Scania har varit viktiga forskningspartner i Wellingtons projekt. De har följt arbetet hela vägen med stort intresse och bidragit med värdefull feedback. De har också gett tillgång till sina dieselmotorer för att göra motorexperiment.