Ytbehandling kan reducera avlagringsproblem i reningsverk

Det danska forskningsinstitutet Teknologisk Institut har utvecklat en ny ytbehandling som minskar utfällning av struvit (magnesiumammoniumfosfat). Utfällning av struvit är ett välkänt problem i reningsanläggningar för avloppsvatten eftersom avlagringarna blockerar rör, ventiler och pumpar och därmed försvårar vätskeflödena i anläggningen. Det innebär också underhållskostnader för att avlägsna utfällningarna. Den nya ytbehandlingen medför bättre flöde, lägre underhållskostnader och längre livslängd för utrusningen. Ytterligare en fördel är att ytbehandlingen ökar möjligheterna att återvinna fosfor som är ett viktigt näringsämne.

Avbruten Struvitkristall

– Fosfor är ett näringsämne som vi vill verkligen vill använda, även den fosfor som finns i struvit. Om vi kan fälla ut fosfor i processen har vi en stor gödselpotential och därmed en outnyttjad resurs, säger Jens Røberg Frandsen affärschef på Industrial materials Technology.