Ytbehandling viktig komponent i utvecklingen av en återvinningsbar pappersflaska

En av Europas ledande leverantörer av industriella beläggningar, Teknos, formar en hållbar framtid genom att bidra till tillverkningen av en helt biobaserad och återvinningsbar flaska. Teknos har en nyckelroll i att utveckla en revolutionerande pappersflaska tillsammans med stora internationella företag som Coca-Cola, Carlsberg, L’Oreal och Absolut. Ett långsiktigt innovationsprojekt som drivs av företaget Paboco presen- terades nyligen i Köpenhamn.

Förpacknings- och matserveringsindustrin genomgår en djup föränd- ring. Konsumenter och förpackningsindustri letar ständigt efter mer hållbara, återvinningsbara lösningar och alternativ för att ersätta eller minska mängden traditionella plastförpackningar.

Teknos bidrar till utvecklingen med den första i sitt slag av biobaserade och återvinningsbara pappersflaskor. Pappersflaskorna är avsedda för både stilla och kolsyrade drycker samt andra vätskor, som kosmetika.

– Vi har en lång historia av att utveckla funktionella beläggningar för olika ytor och material. Därför är det naturligt att tillämpa detta kunnande i andra tillämpningar utöver traditionell målning. Papper och kartong som används i livsmedelsförpackningar är traditionellt belagda med en tunn film av plast, men det finns ett alternativ. Vattenburna dispersioner förhindrar att vatten eller fett tränger igenom papperet och är idealiskt för matinnehåll, säger Tuomas Aspiala, Group Commercial Manager, Teknos.

Idag produceras den första generationens pappersflaska av hållbart pappersmaterial i kombination med befintlig barriärteknik. Nästa steg är övergången till en helt cirkulär lösning, inklusive en biobaserad barriär vilket skulle göra pappersflaskan helt biobaserad.

Paboco är ett joint venture mellan materialutvecklare BillerudKorsnäs och flasktillverkningsspecialisten ALPLA. Målet är att ta fram en helt biobaserad och återvinningsbar pappersflaska. Utvecklingen startade 2015 med innovationsstart ecoXpac i samarbete med Carlsberg Group och BillerudKorsnäs.

De bästa innnovationerna är ofta ett resultat av samarbete mellan olika företag och i det här projektet arbetar Teknos nära med det svenska ytbehandlingsföretaget Crescocito.

– Vi jobbar kontinuerligt med att hitta nya och innovativa lösningar för kunder, samarbetspartners och för miljön. Partnerskap och samarbete är avgörande för nya och innovativa idéer. Så här kan vi ta fram något verkligt unikt och meningsfullt för att få världen att hålla längre, säger Tuomas.