Ytbehandlingskoncernen DOT byter ägare

Foto: Ytforum

Kirk Kapital förvärvar DOT från Jysk-Fynsk Kapital och närstående bolag. Kirk Kapitals investeringsstrategi går ut på att vara en större minoritetsägare. Därför kommer Kirk Kapital med tiden att invitera likasinnade partners till ägarstrukturen och minska sin ägarandel i DOT. Kim Gulstad, vd för Kirk Kapital, är stolt över investeringen.

– Vi är mycket glada över vårt framtida partnerskap med DOT – ett företag med en lång historia som kundernas förstahandsval inom ytbehandling av metall. Investeringen överensstämmer med Kirk Kapitals strategi om att stötta välskötta och marknadsledande företag med en långsiktig ägarhorisont. Vi ser samtidigt fram emot att med tiden kunna invitera andra delägare till ägarstrukturen, berättar Kim Gulstad.

Familjerna bakom Jysk-Fynsk Kapital har varit delägare sedan 2008 och majoritetsägare sedan 2016. De är stolta över DOT:s utveckling under deras ägande och ser med tillförsikt fram emot vad framtiden med Kirk Kapital kommer att medföra.

– Vi är stolta över den fantastiska utveckling DOT har haft under vårt ägande. Därför vill vi tacka ledningen och samtliga anställda på DOT för deras insatser. Vi är samtidigt glada över att kunna sälja DOT till Kirk Kapital, som är en dansk och välrenommerad investerare. Vi är övertygade om att Kirk Kapital kommer att bli en bra partner för ledningen och DOT – en partner som kommer att säkerställa DOT:s fortsatta framtida framgångar, säger Per Kristensen, vd på Jysk-Fynsk Kapital.

DOT:s styrelse kommer även fortsättningsvis att bestå av vd Henrik Steen-Jørgensen och CFO Nicolai Christensen. DOT förutser en ytterligare accelererad tillväxt för företaget under kommande år.

– Jag vill verkligen tacka Jysk-Fynsk Kapital för uppbackningen och stödet under deras 16 år som ägare av företaget. Samtidigt är vi på DOT glada och stolta över vårt framtida partnerskap med Kirk Kapital. Det framtida ägandet stämmer väl överens med våra värderingar och vårt engagemang i utvecklingen av ett hållbart företag, samt säkerställandet av DOT:s och våra anställdas framtid. Dessutom förväntar vi oss att Kirk Kapitals kompetens kommer att spela en viktig roll i samband med framtida förvärv och expansion av vår närvaro på de nordiska och nordeuropeiska marknaderna, vilket ytterligare kommer att stärka vår marknadsposition, säger Henrik Steen-Jørgensen.

Transaktionen är villkorad av sedvanliga myndighetsgodkännanden.